Brødrene Dahl Langhus

Bilde:

 

Brødrene Dahl sitt nye høytlager på Langhus, utvidelse på eksisterende bygg ca 26 m høyt på 7000 m2

Innvendig høytlager

16 stk. våte sprinklerventiler forsyner tak og mellomnivåsprinkler.

Arbeides med hovedføringer under tak på ca 26 m

Komplett levert 16 stk sprinklerventiler ved Brødrene Dahl sitt nye høytlager på Langhus

Lokasjon:

 

Prosjektleder –  Aqua Tech AS.

Areal –  Ca 7000 m2