Godkjenninger

Sentrale godkjenninger for ansvarsrett etter plan- og byggningsloven § 98 a.
 
I medhold av plan- og byggningsloven § 98 a og foreskrift om godkjenning av foretak av 22 januar nr. 35, er følgende godkjenning gitt til:
 
Godkjenningen gjelder følgende godkjenningsområder
 
Ansvarlig prosjekterende
 
PRO.312.3
– prosjektering av slokningsanleg, tiltaksklasse 3
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering
 
UTF.312.3
– installasjon av slokningsanlegg, tiltaksklasse 3
Ansvarlig kontrollerende for utførelse

Aqua Tech AS er FG sertifisert for PRO og UTF.

Aqua Tech AS er NFPA sertifisert og medlem.

Aqua Tech AS er FM Global sertifisert.